4 Kasım 2012 Pazar

CCS C İle PIC Programlamada Konfigürasyon Ayarları

Hamza Öztaş Share:

Arkadaşlar Pic C Compiler programında program yazarken konfigürasyon ayarları çoğu kez problem çıkartabilir. Tam olarak hangi kodları yazacağımızı bilemeyebiliriz, bu sorunu çözmek  için ilk olarak Pic C Compiler programını hangi hard diskimize yüklediysek hard diskin içne girip Program Files>> PICC>>Devices klasörü içerisinde Pic C Compiler programının desteklediği tm pic ler mevcuttur oradan istedİğiniz pic'i bulup içerisinden ihtiyacınız olan her şeyi görebilirisiniz. Örnek olarak ben PIC16F877 entegresinin dosyasını aşagıya koydum.

Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,PROTECT_5%
Fuses: PROTECT_50%,NOPROTECT,NOBROWNOUT,BROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD
Fuses: NOCPD,WRT,NOWRT,DEBUG,NODEBUG

Burada PIC16F877 için tüm konfigürasyon ayarları mevcuttur, yukarıdakilerden kullanmadıklarınızı kodun başında NO ile birlikte programa yazın. Bu ve buna benzer örneğin herhangi bir PIC kullanacaksanız ve programın kodunu da büyük ölçüde tamamladınız ama konfigürasyon ayarlarınızda problem cıkıyor bunu halletmek için öncelikle bu PIC için geçerli olan konfigürasyon ayarlarını bilmemiz gerekir bunuda biraz önce bahsetdiğim yerder konfigürasyon kodlrına ulaşabilir, kullanmayacağınız kodlarını başına "NO"  ile belirtmeniz gerekmektedir.

CCS C İle PIC Programlama LED Yakma ve Söndürme Uygulamasındaki fuses' lerde XT kullanılan kristal türünü belirtir kullanılmak istenmeyen özellikler başında NO yazılarak disabled edilmiştir..
--------iyi çalışmalar--------------


//////// Standard Header file for the PIC16F877 device ////////////////
#device PIC16F877
#nolist
//////// Program memory: 8192x14  Data RAM: 367  Stack: 8
//////// I/O: 33   Analog Pins: 8
//////// Data EEPROM: 256
//////// C Scratch area: 77   ID Location: 2000
//////// Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,PROTECT_5%
//////// Fuses: PROTECT_50%,NOPROTECT,NOBROWNOUT,BROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD
//////// Fuses: NOCPD,WRT,NOWRT,DEBUG,NODEBUG
//////// 
////////////////////////////////////////////////////////////////// I/O
// Discrete I/O Functions: SET_TRIS_x(), OUTPUT_x(), INPUT_x(),
//                         PORT_x_PULLUPS(), INPUT(),
//                         OUTPUT_LOW(), OUTPUT_HIGH(),
//                         OUTPUT_FLOAT(), OUTPUT_BIT()
// Constants used to identify pins in the above are:

#define PIN_A0  40
#define PIN_A1  41
#define PIN_A2  42
#define PIN_A3  43
#define PIN_A4  44
#define PIN_A5  45

#define PIN_B0  48
#define PIN_B1  49
#define PIN_B2  50
#define PIN_B3  51
#define PIN_B4  52
#define PIN_B5  53
#define PIN_B6  54
#define PIN_B7  55

#define PIN_C0  56
#define PIN_C1  57
#define PIN_C2  58
#define PIN_C3  59
#define PIN_C4  60
#define PIN_C5  61
#define PIN_C6  62
#define PIN_C7  63

#define PIN_D0  64
#define PIN_D1  65
#define PIN_D2  66
#define PIN_D3  67
#define PIN_D4  68
#define PIN_D5  69
#define PIN_D6  70
#define PIN_D7  71

#define PIN_E0  72
#define PIN_E1  73
#define PIN_E2  74

////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1

#define BYTE int8
#define BOOLEAN int1

#define getc getch
#define fgetc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
#define fputc putchar
#define fgets gets
#define fputs puts

////////////////////////////////////////////////////////////////// Control
// Control Functions:  RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_FROM_SLEEP  3     
#define WDT_TIMEOUT     11    
#define MCLR_FROM_SLEEP 19    
#define MCLR_FROM_RUN   27    
#define NORMAL_POWER_UP 25    
#define BROWNOUT_RESTART 26   


////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
//                              SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
//                              GET_TIMER0() or GET_RTCC()
// Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
#define RTCC_INTERNAL   0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48

#define RTCC_DIV_1      8
#define RTCC_DIV_2      0
#define RTCC_DIV_4      1
#define RTCC_DIV_8      2
#define RTCC_DIV_16     3
#define RTCC_DIV_32     4
#define RTCC_DIV_64     5
#define RTCC_DIV_128    6
#define RTCC_DIV_256    7


#define RTCC_8_BIT      0     

// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:

////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see above)
//                            RESTART_WDT()
// WDT base is 18ms
//

#define WDT_18MS        0x8008   
#define WDT_36MS        9   
#define WDT_72MS       10   
#define WDT_144MS      11   
#define WDT_288MS      12   
#define WDT_576MS      13   
#define WDT_1152MS     14   
#define WDT_2304MS     15   

////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
//      (or (via |) together constants from each group)
#define T1_DISABLED         0
#define T1_INTERNAL         0x85
#define T1_EXTERNAL         0x87
#define T1_EXTERNAL_SYNC    0x83

#define T1_CLK_OUT          8

#define T1_DIV_BY_1         0
#define T1_DIV_BY_2         0x10
#define T1_DIV_BY_4         0x20
#define T1_DIV_BY_8         0x30

////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED         0
#define T2_DIV_BY_1         4
#define T2_DIV_BY_4         5
#define T2_DIV_BY_16        6

////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF                         0
#define CCP_CAPTURE_FE                  4
#define CCP_CAPTURE_RE                  5
#define CCP_CAPTURE_DIV_4               6
#define CCP_CAPTURE_DIV_16              7
#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH        8
#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH        9
#define CCP_COMPARE_INT                 0xA
#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER         0xB
#define CCP_PWM                         0xC
#define CCP_PWM_PLUS_1                  0x1c
#define CCP_PWM_PLUS_2                  0x2c
#define CCP_PWM_PLUS_3                  0x3c
long CCP_1;
#byte   CCP_1    =                      0x15          
#byte   CCP_1_LOW=                      0x15          
#byte   CCP_1_HIGH=                     0x16          
long CCP_2;
#byte   CCP_2    =                      0x1B        
#byte   CCP_2_LOW=                      0x1B        
#byte   CCP_2_HIGH=                     0x1C        
////////////////////////////////////////////////////////////////// PSP
// PSP Functions: SETUP_PSP, PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(),
//                PSP_OVERFLOW(), INPUT_D(), OUTPUT_D()
// PSP Variables: PSP_DATA
// Constants used in SETUP_PSP() are:
#define PSP_ENABLED                     0x10
#define PSP_DISABLED                    0

#byte   PSP_DATA=                       8   

////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SPI() are:
#define SPI_MASTER       0x20
#define SPI_SLAVE        0x24
#define SPI_L_TO_H       0
#define SPI_H_TO_L       0x10
#define SPI_CLK_DIV_4    0
#define SPI_CLK_DIV_16   1
#define SPI_CLK_DIV_64   2
#define SPI_CLK_T2       3
#define SPI_SS_DISABLED  1

#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H  0x4000

////////////////////////////////////////////////////////////////// UART
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE  - Turn UART on
#define UART_ADDRESS           2
#define UART_DATA              4


////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A),
//                SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()
// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF                0          // ADC Off
#define ADC_CLOCK_DIV_2    0x100
#define ADC_CLOCK_DIV_8     0x40
#define ADC_CLOCK_DIV_32    0x80
#define ADC_CLOCK_INTERNAL  0xc0          // Internal 2-6us


// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define NO_ANALOGS                           7    // None
#define ALL_ANALOG                           0    // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 
#define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_AN6_AN7_VSS_VREF 1    // A0 A1 A2 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3     
#define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4                  2    // A0 A1 A2 A3 A5          
#define AN0_AN1_AN2_AN4_VSS_VREF             3    // A0 A1 A2 A4 VRefh=A3              
#define AN0_AN1_AN3                          4    // A0 A1 A3
#define AN0_AN1_VSS_VREF                     5    // A0 A1 VRefh=A3
#define AN0_AN1_AN4_AN5_AN6_AN7_VREF_VREF 0x08    // A0 A1 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3 VRefl=A2     
#define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4_AN5           0x09    // A0 A1 A2 A3 A5 E0        
#define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_VSS_VREF      0x0A    // A0 A1 A2 A5 E0 VRefh=A3           
#define AN0_AN1_AN4_AN5_VREF_VREF         0x0B    // A0 A1 A5 E0 VRefh=A3 VRefl=A2           
#define AN0_AN1_AN4_VREF_VREF             0x0C    // A0 A1 A4 VRefh=A3 VRefl=A2              
#define AN0_AN1_VREF_VREF                 0x0D    // A0 A1 VRefh=A3 VRefl=A2
#define AN0                               0x0E    // A0
#define AN0_VREF_VREF                     0x0F    // A0 VRefh=A3 VRefl=A2
#define ANALOG_RA3_REF         0x1         //!old only provided for compatibility
#define A_ANALOG               0x2         //!old only provided for compatibility  
#define A_ANALOG_RA3_REF       0x3         //!old only provided for compatibility  
#define RA0_RA1_RA3_ANALOG     0x4         //!old only provided for compatibility
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF 0x5         //!old only provided for compatibility
#define ANALOG_RA3_RA2_REF              0x8   //!old only provided for compatibility
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2              0x9   //!old only provided for compatibility  
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3      0xA   //!old only provided for compatibility  
#define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3_RA2  0xB   //!old only provided for compatibility  
#define A_ANALOG_RA3_RA2_REF            0xC   //!old only provided for compatibility  
#define RA0_RA1_ANALOG_RA3_RA2_REF      0xD   //!old only provided for compatibility
#define RA0_ANALOG                      0xE   //!old only provided for compatibility
#define RA0_ANALOG_RA3_RA2_REF          0xF   //!old only provided for compatibility


// Constants used in READ_ADC() are:
#define ADC_START_AND_READ     7   // This is the default if nothing is specified
#define ADC_START_ONLY         1
#define ADC_READ_ONLY          6

////////////////////////////////////////////////////////////////// INT
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
//                      CLEAR_INTERRUPT(), INTERRUPT_ACTIVE(),
//                      EXT_INT_EDGE()
//
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H              0x40
#define H_TO_L                 0
// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL                    0x0BC0
#define INT_RTCC                  0x0B20
#define INT_RB                    0xFF0B08
#define INT_EXT                   0x0B10
#define INT_AD                    0x8C40
#define INT_TBE                   0x8C10
#define INT_RDA                   0x8C20
#define INT_TIMER1                0x8C01
#define INT_TIMER2                0x8C02
#define INT_CCP1                  0x8C04
#define INT_CCP2                  0x8D01
#define INT_SSP                   0x8C08
#define INT_PSP                   0x8C80
#define INT_BUSCOL                0x8D08
#define INT_EEPROM                0x8D10
#define INT_TIMER0                0x0B20

#listTarafından Yayınlandı >> Hamza Öztaş

Hamza Öztaş'ı google plus'ta takip etmek için Google'a tıklayın;
Google+.

0 yorum:

Get Updates in your Email
Complete the form below, and we'll send you our best of articles.

İletişim

© >> |
TOP